Juridisch adviseur

Juridisch adviseur – Noord Holland Amsterdam

Het gaat om een tijdelijke functie voor 4 jaar, met naar verwachting, goede doorgroeimogelijkheden, voor 36 uur.

Bestuursdienst Amsterdam, een bruisend onderdeel van de Gemeente Amsterdam. De dienst fungeert als stafafdeling van de hele gemeente en ondersteunt en faciliteert het gemeentebestuur op alle terreinen. Alle aspecten van de stad vinden hun weerslag in het werk bij de Bestuursdienst.Wil jij bijdragen aan de juridische vernieuwing van de gemeente Amsterdam? De directie Juridische Zaken (JZ) van de gemeente Amsterdam zoekt een enthousiaste nieuwe collega.

JZ is één van de directies binnen de Bestuursdienst en ressorteert direct onder de gemeentesecretaris. JZ heeft een concernrol. In deze rol werkt de directie continu aan de verbetering van de juridische kwaliteit van het gemeentelijk handelen en aan de vernieuwing van regelgeving binnen de gemeente Amsterdam.

Het verbeteren van de kwaliteit van de regelgeving en het harmoniseren en dereguleren van de regels vormen de speerpunten voor de regelgevingfunctie in de stad.

Ongeveer vijfendertig juristen met uiteenlopende specialisaties op het terrein van zowel publiek- als privaatrecht geven het college, maar ook de gemeentelijke diensten, op een breed en inhoudelijk zeer gevarieerd terrein juridisch advies.

Daarnaast beschikt de directie JZ over een aantal huisadvocaten, die eveneens gemeentebreed opereren. Het werk bij JZ vraagt om inhoudelijke, creatieve en probleemoplossende professionals die een uitdaging zien in het leveren van een maatschappelijke bijdrage.

 • een voltooide academische juridische opleiding met als specialisatie staats- en bestuursrecht;
 • gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en ervaring met complexe besluitvormingsprocessen bij de overheid;
 • aantoonbare ruime ervaring met het opstellen van regelgeving;
 • vermogen om verschillende belangen te onderscheiden en verbanden te leggen;
 • goede adviesvaardigheden en een (pro)actieve, meedenkende opstelling;
 • pragmatische en resultaatgerichte instelling;
 • uitstekende communicatieve vaardigheden.

Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Juridisch adviseur, met als specialisatie regelgeving.

Hoofd Juridische Adviseurs – Limburg Roermond

 • Het Hoofd Juridische Adviseurs valt hiërarchisch rechtstreeks onder het bestuur en functioneel onder de vennoot die de afdeling Juridische Adviseurs in zijn portefeuille heeft.
 • Het Hoofd Juridische Adviseurs die wij zoeken heeft ruime ervaring als juridisch adviseur en is in staat deze “nieuwe” dienstverlening in te richten en te vermarkten.
 • Als adviseur zorg je voor de voorlichting van klanten op het terrein van het ondernemingsrecht en bereid je complexe adviezen voor en werk je deze uit.
 • Deze adviezen bespreek je met de klant en je begeleidt het totale juridische proces.
 • Om de praktijk verder te kunnen ontwikkelen signaleer je adviesmogelijkheden bij klanten en onderhoud je het relatienetwerk.
 • Middels het plegen van acquisitie vanuit de bestaande klantportefeuille en middels het benaderen van potentiële nieuwe klanten breid je het bestaande relatienetwerk uit.
 • In deze rol ben je tevens verantwoordelijk voor de afstemming en samenwerking van de afdeling juridische adviseurs met de rest van de organisatie.
 • Je hebt een afgeronde relevante academische opleiding (bijvoorkeur Nederlands recht met als specialisatie ondernemingsrecht en/of aanverwante vakgebieden)
 • Je hebt minimaal 7 jaar ervaring in een soortgelijke functie en en aantoonbare affiniteit met het MKB
 • Het leveren van kwaliteit en het aandragen van inventieve oplossingen zijn belangrijke drijfveren in optreden en handelen.
 • Je bent klantgericht en ondernemend ingesteld.
 • Je beschikt over de volgende kwaliteiten:
  • het signaleren van businessmogelijkheden, deze zelf actief beïnvloeden en daarbij verantwoorde risico’s durven nemen is een van je kernkwaliteiten;
  • een probleem ontleden in componenten; de herkomst ervan en de interne samenhang beschrijven. Opsporen van mogelijke oorzaken, verzamelen van relevante gegevens gaat je goed af.

Voor een kantoor in Roermond zijn wij op zoek naar een Hoofd Juridische Adviseurs. Advocaat ambtenarenrecht Den Haag